GAL Castra Traiana anunta prelungirea apelului de selectie a proiectelor pentru M3/2B “Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în vederea înființării de activități agricole” pana pe 29.12.2017

↬ Publicat: 12 decembrie 2017

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M3/2 B Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M3 – 1/15.11.2017 – 29.12.2017
Data publicării anunțului de prelungire a apelului de selecție: 15/12/2017

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă prelungirea, în perioada 15 NOIEMBRIE 2017 – 29 DECEMBRIE 2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M3 – “Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE”. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M3/2B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Anexe).

Data lansarii apelului de selectie : 15.11.2017
Beneficiari eligibili:

Beneficiarii directi : Tineri fermieri, (persoana fizică înregistrată și autorizată / asociat unic si administrator SRL / asociat majoritar si administrator SRL ) în conformitate cu definiția prevăzuta la art.2 din R(UE) nr 1305 / 2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, pentru fermele curpinse intre 8.000-50.000 SO, care desfășoara activitatea principala în sectorul animal si apicol / pomicol.
Definitie : Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.
Atentie ! Important ! Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
• Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 50.000 SO ( valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare );
• Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere / intreprindere mica;
• Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si / sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala ( FEADR + contributii nationale ) este de : 65.926,99 euro.
Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 40.000 euro, in functie de marimea exploatatiei, astfel:
• 32.963,49 euro pentru exploatatii intre 8.000 S.O. si 29.999 S.O .
• 40.000 euro pentru exploatatii intre 30.000 S.O. si 50.000 S.O .
Data limita de depunere a proiectelor : 29.12.2017
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura M3 / 2B Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro
Date de contact GAL Castra Traiana : Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana anunta prelungirea apelului de selectie a proiectelor pentru M3/2B “Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în vederea înființării de activități agricole” pana pe 29.12.2017

↬ Publicat: 12 decembrie 2017

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M3/2 B Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M3 – 1/15.11.2017 – 29.12.2017
Data publicării anunțului de prelungire a apelului de selecție: 15/12/2017

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă prelungirea, în perioada 15 NOIEMBRIE 2017 – 29 DECEMBRIE 2017, a primei sesiuni din 2017 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M3 – “Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE”. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M3/2B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Anexe).

Data lansarii apelului de selectie : 15.11.2017
Beneficiari eligibili:

Beneficiarii directi : Tineri fermieri, (persoana fizică înregistrată și autorizată / asociat unic si administrator SRL / asociat majoritar si administrator SRL ) în conformitate cu definiția prevăzuta la art.2 din R(UE) nr 1305 / 2013, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole, pentru fermele curpinse intre 8.000-50.000 SO, care desfășoara activitatea principala în sectorul animal si apicol / pomicol.
Definitie : Art. 2 (1) n -„tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deţine competenţele şi calificările profesionale adecvate şi care se stabileşte pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca şef al respectivei exploataţii.
Atentie ! Important ! Exploatatia trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :
• Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa intre 8.000 – 50.000 SO ( valoare productie standard conform ultimului calcul valabil la momentul depunerii Cererii de Finantare );
• Exploatatia este inregistrata ca microintreprindere / intreprindere mica;
• Exploatatia este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA, in Registrul agricol si / sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA;
Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala ( FEADR + contributii nationale ) este de : 65.926,99 euro.
Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 40.000 euro, in functie de marimea exploatatiei, astfel:
• 32.963,49 euro pentru exploatatii intre 8.000 S.O. si 29.999 S.O .
• 40.000 euro pentru exploatatii intre 30.000 S.O. si 50.000 S.O .
Data limita de depunere a proiectelor : 29.12.2017
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura M3 / 2B Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI AGRICOLE elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro
Date de contact GAL Castra Traiana : Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .