Vă invităm să consultaţi ultimele informaţii disponibile:

GAL Castra Traiana anunta INCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR M4- 3/20.01.2023 – 20.02.2023 AFERENTA M4/6A „Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE" sesiunea III. Descarca aici.

 ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE (EURI)

M4/6A „Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA in  VEDEREA INFIINTARII  DE ACTIVITATI  NON-AGRICOLE”

SESIUNEA III 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4- 3/20.01.2023 – 20.02.2023

Numărul anunțului: A25 -333/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 20.01.2023-20.02.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M4/6A „Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA in VEDEREA INFIINTARII DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE” SESIUNEA III

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M4/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare (format arhivat), Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M4/6A 

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

  • Societati comerciale din  categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici,   care isi diversifica activitatea  in sectorul  non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non- agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups). 
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA

Beneficiari indirecti: locuitorii de pe teritoriul GAL

 

Data lansarii apelului de selectie: 20.01.2022

 

Data limita de primire a proiectelor:  va fi 20.02.2023 dar, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare (conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL). Adica, perioada de depunere este de minim 5 zile lucratoare si se opreste la finalul zilei in care se atinge, prin valoarea cumulata a proiectelor depuse, cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii.

 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

 

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 147.985,62 euro din EURI

 

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 49.328,54 euro 

Intensitatea sprijinului: -

- 49.328,54 euro pentru proiectele care se adresează celor care doresc să inființeze noi activitati economice (inclusiv  activitati medicale, sanitar veterinare) pe teritoriul GAL pentru investitii din EURI

În următoarele condiții:

  • 70% din cuantumul sprijinului dupa semnarea deciziei de finantare; 
  • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia implementarii corecte a planului de afaceri

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

 M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL (sesiunea III)

 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2- 3/20.01.2023-20.02.2023

Numărul anunțului: A24 -332/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 20.01.2023-20.02.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M2/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare (format arhivat), Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M2/6A

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

  • Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
  • Persoane fizice autorizate 
  • Intreprinderi individuale
  • Intreprinderi familiale
  • Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole ( autorizati cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole

 

Data lansarii apelului de selectie: 20.01.2023

 

Data limita de primire a proiectelor:  va fi 20.02.2023 dar, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare (conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL). Adica, perioada de depunere este de minim 5 zile lucratoare si se opreste la finalul zilei in care se atinge, prin valoarea cumulata a proiectelor depuse, cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii.

 

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

 

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 398.332,09 euro

 

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 199.166 euro. 

Intensitatea sprijinului: - 90% din valoarea eligibilă a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA III

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 infrastructura sociala- 3/07.12.2022-31.01.2023

Numărul anunțului: A23 -340/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă PRELUNGIREA, în perioada 07.12.2022-31.01.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” – doar pentru infrastructura sociala (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B - infrastructura sociala, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
Asociații de comune
Asociații de dezvoltare intercomunitară
Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 31.01.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 24.999,99 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 24.999,99 euro.

Intensitatea sprijinului:

- pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului

- pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului

- pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .