Scurta prezentare

↬ Publicat: 20 decembrie 2012

Harta GAL Castra TraianaAsociaţia Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” este o entitate ce reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 35 de parteneri (organizaţii non-guvernamentale, administraţii publice locale şi societăţi comerciale) din 11 localităţi aparţinând zonei de nord a Judeţului Vâlcea şi Judeţului Argeş.

Localităţile implicate în cadrul GAL “Castra Traiana” sunt: Berislăveşti, Brezoi, Bujoreni, Dăeşti, Mălaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Şuici (Argeş), Voineasa.

Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanţarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială şi teritorială.

Obiectivele identificate pentru dezvoltarea regiunii aferente GAL “Castra Traiana” sunt specifice măsurilor din PNDR:

  1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
  2. favorizarea competitivității agriculturii

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” a fost înfiinţată legal în noiembrie 2011, în 2012 fiind semnat primul contractul de finanţare în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Scurta prezentare

↬ Publicat: 20 decembrie 2012

Harta GAL Castra TraianaAsociaţia Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” este o entitate ce reprezintă un parteneriat public–privat, care reuneşte 35 de parteneri (organizaţii non-guvernamentale, administraţii publice locale şi societăţi comerciale) din 11 localităţi aparţinând zonei de nord a Judeţului Vâlcea şi Judeţului Argeş.

Localităţile implicate în cadrul GAL “Castra Traiana” sunt: Berislăveşti, Brezoi, Bujoreni, Dăeşti, Mălaia, Muereasca, Perişani, Racoviţa, Sălătrucel, Şuici (Argeş), Voineasa.

Parteneriatul este realizat în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), care prevede finanţarea strategiilor integrate de dezvoltare locală, într-un cadru care încurajează abordarea partenerială şi teritorială.

Obiectivele identificate pentru dezvoltarea regiunii aferente GAL “Castra Traiana” sunt specifice măsurilor din PNDR:

  1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă
  2. favorizarea competitivității agriculturii

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Castra Traiana” a fost înfiinţată legal în noiembrie 2011, în 2012 fiind semnat primul contractul de finanţare în cadrul Axei LEADER din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.