Obiective și priorități

↬ Publicat: 20 decembrie 2012

Conform analizei SWOT din SDL, se observă faptul că avem de-a face cu un areal care se confruntă cu restricții la nivel teritorial, al populației și al activității economice.

a. Având în vedere analiza SWOT, se propune ca abordarea dezvoltării sa se facă prin urmărirea următoarelor obiective, conform Reg. 1305/2013 :

  1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Acest obiectiv va fi atins prin proiectele depuse în cadrul masurilor 1, 2, 4 si 5. Prin criteriile de selectie vor fi încurajate entitatile care vor crea locuri de munca. De asemenea diversificarea oricărui tip de infrastructura va contribui în mod direct la dezvoltarea teritoriilor. Proiectele non-agricole vor contribui si ele la dezvoltarea teritoriului si a economiei locale.
  2. favorizarea competitivității agriculturii. Prin masura 3 se incurajeaza în mod direct cresterea competivitatii, deoarece instalarea tinerilor femieri conduce la o crestere a fortei de munca tinere, la achizitionarea de echipamente si la cresterea suprafetelor lucrate sau a numarului de animale din fermă. Prin masura 6 se incurajeaza dezvoltarea fermelor mici in vedere realizarii de profit in cadrul acestora, prin retehnologizare.

b. Prioritatile au fost stabilite de nevoile localitatilor ce au rezultate din analiza SWOT. Prioritati care se aplica acestui teitoriu sunt urmatoarele: P2 – Cresterea viabilității exploatațiilor și competivității tipurilor de agricultura în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor si P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.S-a considerat ca la nivelul acestui teritoriu P2 ar corespunde în totalitate M3, M6 iar prioritatii P6 se adrezeaza masurilor 1,2,4,5 deoarece toate activitatile care se vor desfasura în cadrul proiectelor propuse în cadrul acestei prioritati conduc la dezvoltarea în zonele rurale atat direct, prin activitatile economice cat si indirect prin crearea unei infrastructuri moderne. Datorita faptului ca aceasta perioritate este foarte importanta pentru dezvoltarea zonei, in cadrul ei incadrandu-se multe proiecte importante pentru dezvoltarea acesteia, s-a considerat P 6 ca si prioritate principala.

Obiective și priorități

↬ Publicat: 20 decembrie 2012

Conform analizei SWOT din SDL, se observă faptul că avem de-a face cu un areal care se confruntă cu restricții la nivel teritorial, al populației și al activității economice.

a. Având în vedere analiza SWOT, se propune ca abordarea dezvoltării sa se facă prin urmărirea următoarelor obiective, conform Reg. 1305/2013 :

  1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Acest obiectiv va fi atins prin proiectele depuse în cadrul masurilor 1, 2, 4 si 5. Prin criteriile de selectie vor fi încurajate entitatile care vor crea locuri de munca. De asemenea diversificarea oricărui tip de infrastructura va contribui în mod direct la dezvoltarea teritoriilor. Proiectele non-agricole vor contribui si ele la dezvoltarea teritoriului si a economiei locale.
  2. favorizarea competitivității agriculturii. Prin masura 3 se incurajeaza în mod direct cresterea competivitatii, deoarece instalarea tinerilor femieri conduce la o crestere a fortei de munca tinere, la achizitionarea de echipamente si la cresterea suprafetelor lucrate sau a numarului de animale din fermă. Prin masura 6 se incurajeaza dezvoltarea fermelor mici in vedere realizarii de profit in cadrul acestora, prin retehnologizare.

b. Prioritatile au fost stabilite de nevoile localitatilor ce au rezultate din analiza SWOT. Prioritati care se aplica acestui teitoriu sunt urmatoarele: P2 – Cresterea viabilității exploatațiilor și competivității tipurilor de agricultura în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor si P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.S-a considerat ca la nivelul acestui teritoriu P2 ar corespunde în totalitate M3, M6 iar prioritatii P6 se adrezeaza masurilor 1,2,4,5 deoarece toate activitatile care se vor desfasura în cadrul proiectelor propuse în cadrul acestei prioritati conduc la dezvoltarea în zonele rurale atat direct, prin activitatile economice cat si indirect prin crearea unei infrastructuri moderne. Datorita faptului ca aceasta perioritate este foarte importanta pentru dezvoltarea zonei, in cadrul ei incadrandu-se multe proiecte importante pentru dezvoltarea acesteia, s-a considerat P 6 ca si prioritate principala.