LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

↬ Publicat: 28 decembrie 2017

↬ Categorie:

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4 – 1/29.12.2017 – 07.02.2018

Data publicării: 29.12.2017

Numărul anunțului: A3 741/11.12.2017

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 29 DECEMBRIE 2017 – 7 FEBRUARIE 2018, a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M4/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie : 29.12.2017

Beneficiari eligibili: Beneficiari directi

  • Societati comerciale din categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici,   care isi diversifica activitatea  in sectorul  non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non- agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups).
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA.

Atentie ! Important !

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in teritoriul GAL „CASTRA TRAIANA”.

Sediul social și punctul/punctele de lucru unde isi desfasoara activitatea prin proiect trebuie să fie situate în teritoriul GAL

Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR + contributii nationale ) este de : 430.000 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 50.000 euro,

Data limita de depunere a proiectelor : 07.02.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele solicitantilor se vor depune la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura  M4/6 A Sprijin forfetar pentruinvestitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE, elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana :

Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

↬ Publicat: 28 decembrie 2017

↬ Categorie:

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4 – 1/29.12.2017 – 07.02.2018

Data publicării: 29.12.2017

Numărul anunțului: A3 741/11.12.2017

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 29 DECEMBRIE 2017 – 7 FEBRUARIE 2018, a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M4/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie : 29.12.2017

Beneficiari eligibili: Beneficiari directi

  • Societati comerciale din categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici,   care isi diversifica activitatea  in sectorul  non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non- agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups).
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA.

Atentie ! Important !

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in teritoriul GAL „CASTRA TRAIANA”.

Sediul social și punctul/punctele de lucru unde isi desfasoara activitatea prin proiect trebuie să fie situate în teritoriul GAL

Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR + contributii nationale ) este de : 430.000 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 50.000 euro,

Data limita de depunere a proiectelor : 07.02.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele solicitantilor se vor depune la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura  M4/6 A Sprijin forfetar pentruinvestitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE, elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana :

Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .