GAL Castra Traiana anunta PRELUNGIRE apel de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA) sesiunea III

↬ Publicat: 30 decembrie 2022

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA III

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 infrastructura sociala- 3/07.12.2022-31.01.2023

Numărul anunțului: A23 -340/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă PRELUNGIREA, în perioada 07.12.2022-31.01.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” – doar pentru infrastructura sociala (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B – infrastructura sociala, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
Asociații de comune
Asociații de dezvoltare intercomunitară
Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 31.01.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 24.999,99 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 24.999,99 euro.

Intensitatea sprijinului:

– pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului

– pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului

– pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana anunta PRELUNGIRE apel de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA) sesiunea III

↬ Publicat: 30 decembrie 2022

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA III

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 infrastructura sociala- 3/07.12.2022-31.01.2023

Numărul anunțului: A23 -340/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă PRELUNGIREA, în perioada 07.12.2022-31.01.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” – doar pentru infrastructura sociala (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B – infrastructura sociala, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
Asociații de comune
Asociații de dezvoltare intercomunitară
Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 31.01.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 24.999,99 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 24.999,99 euro.

Intensitatea sprijinului:

– pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului

– pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului

– pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .