GAL Castra Traiana anunta PRELUNGIREA apelului de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (fara infrastructura sociala) sesiunea III

↬ Publicat: 30 decembrie 2022

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA III

PROIECTELE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA NU POT FI DEPUSE IN ACEASTA SESIUNE. ELE FAC OBIECTUL UNUI APEL DE SELECTIE SEPARAT.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1- 3/07.12.2022-31.01.2023

Numărul anunțului: A22 – 339/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă PRELUNGIREA, în perioada 07.12.2022-31.01.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare (format arhivat), Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe (format arhivat), Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

 • Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
 • Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
 • Asociații de comune
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 31.01.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 250.000 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro.

Intensitatea sprijinului:

 • pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana anunta PRELUNGIREA apelului de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (fara infrastructura sociala) sesiunea III

↬ Publicat: 30 decembrie 2022

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA III

PROIECTELE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA NU POT FI DEPUSE IN ACEASTA SESIUNE. ELE FAC OBIECTUL UNUI APEL DE SELECTIE SEPARAT.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1- 3/07.12.2022-31.01.2023

Numărul anunțului: A22 – 339/21.12.2022

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă PRELUNGIREA, în perioada 07.12.2022-31.01.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” (sesiunea III)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare (format arhivat), Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe (format arhivat), Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

 • Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
 • Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
 • Asociații de comune
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 07.12.2022

Data limita de primire a proiectelor: 31.01.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 250.000 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro.

Intensitatea sprijinului:

 • pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .