GAL Castra Traiana lanseaza apel de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA) sesiunea IV

↬ Publicat: 31 iulie 2023

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA IV

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 infrastructura sociala- 4/16.08.2023-25.08.2023

Numărul anunțului:A26 -598 / 17.07.2023

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 16.08.2023-25.08.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” – doar pentru infrastructura sociala (sesiunea IV)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B – infrastructura sociala, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

 • Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
 • Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
 • Asociații de comune
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 16.08.2023

Data limita de primire a proiectelor: 25.08.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 24.999,99 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 24.999,99 euro.

Intensitatea sprijinului:

 • pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana lanseaza apel de selectie pentru M1/6B. Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL (…) (PENTRU INFRASTRUCTURA SOCIALA) sesiunea IV

↬ Publicat: 31 iulie 2023

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” SESIUNEA IV

SESIUNEA DE DEPUNERE PROIECTE DE INFRASTRUCTURA SOCIALA

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 infrastructura sociala- 4/16.08.2023-25.08.2023

Numărul anunțului:A26 -598 / 17.07.2023

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 16.08.2023-25.08.2023, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” – doar pentru infrastructura sociala (sesiunea IV)

Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B – infrastructura sociala, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B.

Beneficiari eligibili

Beneficiari directi:

 • Societatea civilă (ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare)
 • Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
 • Asociații de comune
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • Instituții de cult și religioase

Data lansarii apelului de selectie: 16.08.2023

Data limita de primire a proiectelor: 25.08.2023

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 12:00.

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune este de 24.999,99 de euro

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 24.999,99 euro.

Intensitatea sprijinului:

 • pentru operatiunile generatoare de venit: 90% din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile generatoare de venit, de utilitate publica: 100%din valoarea eligibila a proiectului
 • pentru operatiunile negeneratoare de venit: 100% din valoarea eligibila a proiectului

Date de contact GAL Castra Traiana

Pentru a afla mai multe informaţii detaliate privind accesarea si derularea masurii, vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro si ghidul solicitantului disponibil pe site. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-12.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .