Vă invităm să consultaţi ultimele informaţii disponibile:

GAL Castra Traiana publica Raport Tehnic Evaluare aferent sesiunii M3 – 2/25.01.2019-25.02.2019 de depunere proiecte pentru M3/ 2B „Sprijin forfetar pentru tinerii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  vederea înființării  de activități agricole”- (sesiunea II). Acesta poate fi descarcat de aici.

GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru masura M1/6B. "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" (fara infrastructura sociala) sesiunea II. Acesta poate fi descarcat aici

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Anuntul simplificat (descarca aici) si anuntul detaliat (descarca aici) de lansare a apelului

2. Cererea de Finantare arhivata winrar (descarca aici).

3. Fisa Masurii M1/6B - (descarca aici)

4. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca arhiva aici)

5. Alte anexe necesare (descarca arhiva aici). 

6. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de plata la nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M1/6B. "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" (fara infrastructura sociala) sesiunea II. Descarca aici. 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE
M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL” sesiunea II

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2 – 2/06.03.2019-04.04.2019
Numărul anunțului: A12 - 1417/06.02.2019

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 06.03.2019-04.04.2019, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL” sesiunea II (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M2/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat winrar), Anexe, Procedura selectie GAL CT M2/6A).

Data lansarii apelului de selectie: 06.03.2019

Beneficiari eligibili
Beneficiari directi:
• Societăți comerciale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
• Persoane fizice autorizate
• Intreprinderi individuale
• Intreprinderi familiale
• Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole ( autorizati cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole
Beneficiari indirecti: locuitorii de pe teritoriul GAL

Fondul disponibil: Suma rămasă disponibila pe aceasta măsura, conform Notei explicative nr. 1402/31.01.2019 (postata pe site) este de 149.574,99 euro. Suma alocata pentru acest apel de selectie este de 149.574,99 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

Data limita de primire a proiectelor: va fi 04.04.2019 dar, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 201% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 30 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare (conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL). Adica, perioada de depunere este de minim 5 zile lucratoare si se opreste la finalul zilei in care se atinge, prin valoarea cumulata a proiectelor depuse, cel putin 201% din valoarea alocarii sesiunii.
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Date de contact GAL Castra Traiana:
Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii
referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana anunta INCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR M4 – 2/27.02.2019-28.03.2019 AFERENTA M4/6A „Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE" sesiunea II (descarca aici)