Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B infrastructura sociala nr. 1556/26.03.2019

↬ Publicat: 27 martie 2019

↬ Categorie:

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”, componenta de infrastructura sociala, inregistrat la GAL cu nr. 1556/26.03.2019. Aceasta poate fi consultata aici

Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B infrastructura sociala nr. 1556/26.03.2019

↬ Publicat: 27 martie 2019

↬ Categorie:

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”, componenta de infrastructura sociala, inregistrat la GAL cu nr. 1556/26.03.2019. Aceasta poate fi consultata aici