Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B, fara infrastructura sociala, sesiunea 2, nr. 1743/17.07.2019

↬ Publicat: 18 iulie 2019

↬ Categorie:

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”, fara infrastructura sociala, sesiunea 2, inregistrat la GAL Castra Traiana cu nr. 1743/17.07.2019. Acesta poate fi consultat aici.

Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B, fara infrastructura sociala, sesiunea 2, nr. 1743/17.07.2019

↬ Publicat: 18 iulie 2019

↬ Categorie:

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de evaluare si selectie pentru proiectele depuse pe masura M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”, fara infrastructura sociala, sesiunea 2, inregistrat la GAL Castra Traiana cu nr. 1743/17.07.2019. Acesta poate fi consultat aici.