GAL Castra Traiana prelungeste apel de selectie pentru M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată (…)” doar pentru infrastructura sociala

↬ Publicat: 19 decembrie 2018

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE
M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”.
(pentru componenta de infrastructura sociala)

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 – 2/05.12.2018-15.02.2019
Numărul anunțului: A9 1341/18.12.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă prelungirea, în perioada 05.12.2018-15.02.2019, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”. Pentru aceasta sesiune de depunere se vor putea depune doar proiecte de infrastructura sociala. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat winrar), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B).

Data lansarii apelului de selectie: 05.12.2018

Beneficiari eligibili pentru proiectele de infrastructura sociala
Beneficiari directi:
Societatea civilă (furnizor de servicii sociale autorizat in conditiile legii)
Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
– Asociații de comune
– Asociații de dezvoltare intercomunitară
– Instituții de cult și religioase

Beneficiari indirecti: locuitorii de pe teritoriul GAL

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune, pentru proiectele de investitii de infrastructura sociala este de 100.000 euro, din totalul de 1.100.000 euro alocat prin fisa masurii din SDL (diferenta de 1.000.000 euro fiind pentru proiectele de investitii, altele decat infrastructura sociala – care fac obiectul unui Apel de selectie separat) .

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 100.000 euro

Data limita de primire a proiectelor: va fi 15.02.2019 dar, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare (conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL). Adica, perioada de depunere este de minim 5 zile lucratoare si se opreste la finalul zilei in care se atinge, prin valoarea cumulata a proiectelor depuse, cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Date de contact GAL Castra Traiana :
Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii
referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail
office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în
intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

GAL Castra Traiana prelungeste apel de selectie pentru M1/6B “Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată (…)” doar pentru infrastructura sociala

↬ Publicat: 19 decembrie 2018

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE
M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”.
(pentru componenta de infrastructura sociala)

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 – 2/05.12.2018-15.02.2019
Numărul anunțului: A9 1341/18.12.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă prelungirea, în perioada 05.12.2018-15.02.2019, sesiunii de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”. Pentru aceasta sesiune de depunere se vor putea depune doar proiecte de infrastructura sociala. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare (format arhivat winrar), Anexe, Procedura selectie GAL CT M1/6B).

Data lansarii apelului de selectie: 05.12.2018

Beneficiari eligibili pentru proiectele de infrastructura sociala
Beneficiari directi:
Societatea civilă (furnizor de servicii sociale autorizat in conditiile legii)
Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
– Asociații de comune
– Asociații de dezvoltare intercomunitară
– Instituții de cult și religioase

Beneficiari indirecti: locuitorii de pe teritoriul GAL

Fondul disponibil: Suma alocata pentru aceasta masura, in aceasta sesiune, pentru proiectele de investitii de infrastructura sociala este de 100.000 euro, din totalul de 1.100.000 euro alocat prin fisa masurii din SDL (diferenta de 1.000.000 euro fiind pentru proiectele de investitii, altele decat infrastructura sociala – care fac obiectul unui Apel de selectie separat) .

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 100.000 euro

Data limita de primire a proiectelor: va fi 15.02.2019 dar, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare (conform Ghidului Grupurilor de Actiune Locala pentru implementarea SDL). Adica, perioada de depunere este de minim 5 zile lucratoare si se opreste la finalul zilei in care se atinge, prin valoarea cumulata a proiectelor depuse, cel putin 110% din valoarea alocarii sesiunii.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Date de contact GAL Castra Traiana :
Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii
referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail
office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în
intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .