GAL Castra Traiana anunta lansarea apelului de depunere proiecte pentru M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”

↬ Publicat: 14 iulie 2018

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE PENTRU MASURA
„M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2 – 1/16.07.2018-14.08.2018
Numărul anunțului: A7 1066/21.06.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, începand cu 16.07.2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”.  (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M2/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M2/6A). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Beneficiari eligibili
Beneficiari directi:
• Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
• Persoane fizice autorizate
• Intreprinderi individuale
• Intreprinderi familiale
• Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole

Data lansarii apelului de selectie: 16.07.2018


Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 481.692,99 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

DATA LIMITA DE PRIMIRE A PROIECTELOR: VA FI 14.08.2018 DAR, DACA VALOAREA PROIECTELOR DEPUSE ESTE DE CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII, SE REDUCE PERIOADA DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE, DAR NU MAI PUTIN DE 5 ZILE LUCRATOARE (CONFORM GHIDULUI GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA PENTRU IMPLEMENTAREA SDL). ADICA, PERIOADA DE DEPUNERE ESTE DE MINIM 5 ZILE LUCRATOARE SI SE OPRESTE LA FINALUL ZILEI IN CARE SE ATINGE, PRIN VALOAREA CUMULATA A PROIECTELOR DEPUSE, CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru masura M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, disponibil pe site-ul GAL, www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde sunt disponibile versiuni pe suport tiparit cu informatii detaliate aferente masurii lansate.

GAL Castra Traiana anunta lansarea apelului de depunere proiecte pentru M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”

↬ Publicat: 14 iulie 2018

↬ Categorie:

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE PENTRU MASURA
„M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2 – 1/16.07.2018-14.08.2018
Numărul anunțului: A7 1066/21.06.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, începand cu 16.07.2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M2/6A “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”.  (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M2/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M2/6A). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Beneficiari eligibili
Beneficiari directi:
• Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
• Persoane fizice autorizate
• Intreprinderi individuale
• Intreprinderi familiale
• Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole

Data lansarii apelului de selectie: 16.07.2018


Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte – respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 481.692,99 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

DATA LIMITA DE PRIMIRE A PROIECTELOR: VA FI 14.08.2018 DAR, DACA VALOAREA PROIECTELOR DEPUSE ESTE DE CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII, SE REDUCE PERIOADA DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE, DAR NU MAI PUTIN DE 5 ZILE LUCRATOARE (CONFORM GHIDULUI GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA PENTRU IMPLEMENTAREA SDL). ADICA, PERIOADA DE DEPUNERE ESTE DE MINIM 5 ZILE LUCRATOARE SI SE OPRESTE LA FINALUL ZILEI IN CARE SE ATINGE, PRIN VALOAREA CUMULATA A PROIECTELOR DEPUSE, CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru masura M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, disponibil pe site-ul GAL, www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail office@gal-castra-traiana.ro, dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde sunt disponibile versiuni pe suport tiparit cu informatii detaliate aferente masurii lansate.