Categorie: Rapoarte de selecție

Categorie: Rapoarte de selecție

Nota privind Raportul suplimentar de evaluare si selectie nr. 863 din 19.06.2024

GAL Castra Traiana publica Nota prin care Raportul suplimentar de evaluare si selectie nr. 863 din 19.06.2024 aferent masurii M4/6A EURI sesiunea 4 devine raport final. Aceasta poate fi consultata aici.

Nota privind Raportul suplimentar de evaluare si selectie nr. 863 din 19.06.2024

GAL Castra Traiana publica Nota prin care Raportul suplimentar de evaluare si selectie nr. 863 din 19.06.2024 aferent masurii M4/6A EURI sesiunea 4 devine raport final. Aceasta poate fi consultata aici.

Raport de selectie suplimentar M4 sesiunea 4 EURI

GAL Castra Traiana publica Raportul de Selectie suplimentar pentru masura M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024). Acesta poate fi consultat aici.

Raport de selectie suplimentar M4 sesiunea 4 EURI

GAL Castra Traiana publica Raportul de Selectie suplimentar pentru masura M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024). Acesta poate fi consultat aici.

Nota privind Raportul de Selectie nr 839 din 22.05.2024

GAL Castra Traiana publica Nota prin care Raportul de Selectie aferent masurii M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024) nr. 839 din 22.05.2024 devine Raport final. Aceasta poate fi consultata aici.

Nota privind Raportul de Selectie nr 839 din 22.05.2024

GAL Castra Traiana publica Nota prin care Raportul de Selectie aferent masurii M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024) nr. 839 din 22.05.2024 devine Raport final. Aceasta poate fi consultata aici.

Raport de selectie aferent masurii M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024)

GAL Castra Traiana publica Raportul de selectie aferent masurii M4/6A, sesiunea 4 cu perioada de depunere intre 25.03.2024-23.04.2024). Acesta poate fi consultat aici.

Raport de selectie aferent masurii M4/6A sesiunea 4 (25.03.2024-23.04.2024)

GAL Castra Traiana publica Raportul de selectie aferent masurii M4/6A, sesiunea 4 cu perioada de depunere intre 25.03.2024-23.04.2024). Acesta poate fi consultat aici.

RAPORT TEHNIC EVALUARE (ACTIVITATE) M4/6A EURI

GAL Castra Traiana publica RAPORTUL TEHNIC DE EVALUARE (ACTIVITATE) aferent apelului de selectie a proiectelor pe masura “M4/6A. Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA in VEDEREA INFIINTARII DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE” (EURI) sesiunea 4 desfasurata in…

RAPORT TEHNIC EVALUARE (ACTIVITATE) M4/6A EURI

GAL Castra Traiana publica RAPORTUL TEHNIC DE EVALUARE (ACTIVITATE) aferent apelului de selectie a proiectelor pe masura “M4/6A. Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA in VEDEREA INFIINTARII DE ACTIVITATI NON-AGRICOLE” (EURI) sesiunea 4 desfasurata in…

Raport de selectie M1/6B (componenta de infrastructura sociala)

GAL Castra Traiana publica Raportul de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul Apelului de selectie aferent masurii M1/6B Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării…

Raport de selectie M1/6B (componenta de infrastructura sociala)

GAL Castra Traiana publica Raportul de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul Apelului de selectie aferent masurii M1/6B Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării…

Raport tehnic evaluare M1/6B (componenta de infrastructura sociala) sesiunea IV

GAL Castra Traiana publica RAPORT TEHNIC EVALUARE (ACTIVITATE) pentru proiectele depuse pe M1/6B. „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” (componenta…

Raport tehnic evaluare M1/6B (componenta de infrastructura sociala) sesiunea IV

GAL Castra Traiana publica RAPORT TEHNIC EVALUARE (ACTIVITATE) pentru proiectele depuse pe M1/6B. „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi” (componenta…

Erata la Raportul de selectie nr. 549/25.05.2023 pentru M2/6A sesiunea 3

GAL Castra Traiana publica Erata la Raportul de selectie nr. 549/25.05.2023 pentru M2/6A sesiunea 3. Aceasta poate fi consultata aici.

Erata la Raportul de selectie nr. 549/25.05.2023 pentru M2/6A sesiunea 3

GAL Castra Traiana publica Erata la Raportul de selectie nr. 549/25.05.2023 pentru M2/6A sesiunea 3. Aceasta poate fi consultata aici.

Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M2/6A nr. 549 din 25.05.2023

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M2/6A. “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL” (sesiunea III), Sesiunea: M2- 3/20.01.2023-20.02.2023, (fonduri EURI), nr. 549/25.05.2023. Aceasta…

Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M2/6A nr. 549 din 25.05.2023

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M2/6A. “Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL” (sesiunea III), Sesiunea: M2- 3/20.01.2023-20.02.2023, (fonduri EURI), nr. 549/25.05.2023. Aceasta…

Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M4/6A nr. 547 din 25.05.2023

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M4/6A. “Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE” (fonduri EURI) sesiunea III, Sesiunea: M4- 3/20.01.2023 – 20.02.2023,…

Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M4/6A nr. 547 din 25.05.2023

GAL Castra Traiana publica Nota privind Raportul de Selectie pentru proiectele depuse pe M4/6A. “Sprijin forfetar pentru investitorii de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în VEDEREA ÎNFIINȚĂRII DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE” (fonduri EURI) sesiunea III, Sesiunea: M4- 3/20.01.2023 – 20.02.2023,…