GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru M1/6B "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" pentru sesiunea de depunere proiecte de investitii, altele decat infrastructura sociala (descarca aici).

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Cererea de Finantare (descarca aici). Cererea de finantare arhivata winrar se poate descarca aici

2. Fisa Masurii M1/6B (descarca aici)

3. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca aici arhiva)

4. Anexe necesare (descarca aici)

5. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de platala nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M1 /6 B. (descarca aici)

  • Adresa sediu: Sat Sanbotin, Com Daesti, Judetul Valcea
  • Adresa sucursala: Oras Brezoi, Strada Lotrului nr. 42, Judetul Valcea
  • Telefon: 0758.22.32.27
  • e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Website: www.gal-castra-traiana.ro

Conform analizei SWOT din SDL, se observă faptul că avem de-a face cu un areal care se confruntă cu restricții la nivel teritorial, al populației și al activității economice.

a. Având în vedere analiza SWOT, se propune ca abordarea dezvoltării sa se facă prin urmărirea următoarelor obiective, conform Reg. 1305/2013 :

  1. obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă. Acest obiectiv va fi atins prin proiectele depuse în cadrul masurilor 1, 2, 4 si 5. Prin criteriile de selectie vor fi încurajate entitatile care vor crea locuri de munca. De asemenea diversificarea oricărui tip de infrastructura va contribui în mod direct la dezvoltarea teritoriilor. Proiectele non-agricole vor contribui si ele la dezvoltarea teritoriului si a economiei locale.
  2. favorizarea competitivității agriculturii. Prin masura 3 se incurajeaza în mod direct cresterea competivitatii, deoarece instalarea tinerilor femieri conduce la o crestere a fortei de munca tinere, la achizitionarea de echipamente si la cresterea suprafetelor lucrate sau a numarului de animale din fermă. Prin masura 6 se incurajeaza dezvoltarea fermelor mici in vedere realizarii de profit in cadrul acestora, prin retehnologizare.

b. Prioritatile au fost stabilite de nevoile localitatilor ce au rezultate din analiza SWOT. Prioritati care se aplica acestui teitoriu sunt urmatoarele: P2 - Cresterea viabilității exploatațiilor și competivității tipurilor de agricultura în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovative și a gestionării durabile a pădurilor si P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.S-a considerat ca la nivelul acestui teritoriu P2 ar corespunde în totalitate M3, M6 iar prioritatii P6 se adrezeaza masurilor 1,2,4,5 deoarece toate activitatile care se vor desfasura în cadrul proiectelor propuse în cadrul acestei prioritati conduc la dezvoltarea în zonele rurale atat direct, prin activitatile economice cat si indirect prin crearea unei infrastructuri moderne. Datorita faptului ca aceasta perioritate este foarte importanta pentru dezvoltarea zonei, in cadrul ei incadrandu-se multe proiecte importante pentru dezvoltarea acesteia, s-a considerat P 6 ca si prioritate principala.