a. Informare – comunicare. Aceasta activitate este prezentata in Strategia de Dezvoltare Locala Castra Traiana si in documentele specifice LEADER emise de AMPNDR

b. Apel pentru proiecte. Apelul va fi aprobat de către Consiliul Director al GAL – CASTRA TRAIANA.

c. Sprijinirea depunătorilor de proiecte. Pot fi depunatori de proiecte, beneficiari astfel cum sunt acestia stabiliti in capitolul Masura din acest program, persoanele fizice şi juridice de drept privat, precum si primarii si consilii locale, care îndeplinesc cerințele specifice pentru fiecare din măsurile prezentate.

d. Organizarea procesului de verificare şi decizie asupra proiectelor depuse. Comitetul de Selectie a proiectelor va verifica indeplinirea criteriilor de conformitate stipulate in apelul de selectie si prezenta tuturor documentelor solicitate.

e. Monitorizarea proiectelor. Monitorizarea proiectelor este prezentata in Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală (GAL) "Castra Traiana".