ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE PENTRU MASURA
„M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL”

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2 – 1/16.07.2018-14.08.2018
Numărul anunțului: A7 1066/21.06.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, începand cu 16.07.2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M2/6A "Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL".  (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M2/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M2/6A). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Beneficiari eligibili
Beneficiari directi:
• Societăți comericiale de categoria de micro-întreprinderi și intreprinderi mici
• Persoane fizice autorizate
• Intreprinderi individuale
• Intreprinderi familiale
• Fermieri sau membrii unor gospodarii agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea unei activitati neagricole

Data lansarii apelului de selectie: 16.07.2018


Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 481.692,99 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

DATA LIMITA DE PRIMIRE A PROIECTELOR: VA FI 14.08.2018 DAR, DACA VALOAREA PROIECTELOR DEPUSE ESTE DE CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII, SE REDUCE PERIOADA DE 30 DE ZILE CALENDARISTICE, DAR NU MAI PUTIN DE 5 ZILE LUCRATOARE (CONFORM GHIDULUI GRUPURILOR DE ACTIUNE LOCALA PENTRU IMPLEMENTAREA SDL). ADICA, PERIOADA DE DEPUNERE ESTE DE MINIM 5 ZILE LUCRATOARE SI SE OPRESTE LA FINALUL ZILEI IN CARE SE ATINGE, PRIN VALOAREA CUMULATA A PROIECTELOR DEPUSE, CEL PUTIN 150% DIN VALOAREA ALOCARII SESIUNII.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru masura M2/6A Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL, disponibil pe site-ul GAL, www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana
Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde sunt disponibile versiuni pe suport tiparit cu informatii detaliate aferente masurii lansate.

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE
M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 – 1/26.02.2018-07.05.2018
Data publicării: 20.04.2018
Numărul anunțului: A6 863/20.03.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 26.02.2018-20.04.2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”. Pentru aceasta sesiune de depunere se vor putea depune doar proiecte de investitii, altele decat infrastructura sociala. (Descarca anunt integral anunt simplificatGhidul Solicitantului pentru M1/6BFisa MasuriiFise de verificare si evaluareCererea de FinantareAnexeProcedura selectie GAL CT M1_6B). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie: 26.02.2018

Beneficiari eligibili
-Societatea civilă
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Asociații de comune
-Asociații de dezvoltare intercomunitară
-Instituții de cult și religioase 
• Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (f) (corespondenta Sub‐măsura 7.6 din PNDR) -vezi anexa tipuri investitii (descarca anexa aici)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:
-Societatea civilă
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Instituții de cult și religioase
• Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (b), (c), (d), (e), (g) (corespondenta Sub‐măsura 7.2 din PNDR) -vezi anexa tipuri investitii (descarca anexa aici)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:
-Societatea civilă (pentru investiții în infrastructura educațională și sociala*)
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Asociații de comune
-Asociații de dezvoltare intercomunitară
Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 1.000.000 euro.
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

Data limita de depunere a proiectelor: 07.05.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.
Date de contact GAL Castra Traiana :
Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii
referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA
LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE
M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”.

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M1 – 1/26.02.2018-20.04.2018
Data publicării: 22.02.2018
Numărul anunțului: A5 811/08.02.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 26.02.2018-20.04.2018, a primei sesiuni din 2018 de depunere a Cererilor de finanțare pentru M1/ 6B „Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi”. Pentru aceasta sesiune de depunere se vor putea depune doar proiecte de investitii, altele decat infrastructura sociala. (Descarca anunt integral anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M1/6B, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe, Procedura selectie GAL CT M1_6B). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie: 26.02.2018

Beneficiari eligibili
-Societatea civilă
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Asociații de comune
-Asociații de dezvoltare intercomunitară
-Instituții de cult și religioase
• Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (f) (corespondenta Sub‐măsura 7.6 din PNDR) -vezi anexa tipuri investitii (descarca anexa aici)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:
-Societatea civilă
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Instituții de cult și religioase
• Pentru proiectele încadrate în art. 20, alin. (1), litera (b), (c), (d), (e), (g) (corespondenta Sub‐măsura 7.2 din PNDR) -vezi anexa tipuri investitii (descarca anexa aici)
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat sunt:
-Societatea civilă (pentru investiții în infrastructura educațională și sociala*)
-Comune, oras mic sub 20.000 de locuitori
-Asociații de comune
-Asociații de dezvoltare intercomunitară
Fondul disponibil: fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala (FEADR+contributii nationale) este de: 1.000.000 euro.
Valoarea maxima eligibila nerambursabila/ proiect este de 175.000 euro

Data limita de depunere a proiectelor: 20.04.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Dosarele se depun la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.
Date de contact GAL Castra Traiana :
Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii
referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str.Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

PRELUNGIRE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4 – 1/29.12.2017 – 16.02.2018

Data publicării: 07.02.2018

Numărul anunțului: A4 802/05.02.2018

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă prelungirea, în perioada 29 DECEMBRIE 2017 – 16 FEBRUARIE 2018, a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE.

(Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M4/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie : 29.12.2017

Beneficiari eligibili: Beneficiari directi

  • Societati comerciale din categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici,   care isi diversifica activitatea  in sectorul  non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non- agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups).
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA.

Atentie ! Important !

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in teritoriul GAL „CASTRA TRAIANA”.

Sediul social și punctul/punctele de lucru unde isi desfasoara activitatea prin proiect trebuie să fie situate în teritoriul GAL

Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala (FEADR + contributii nationale ) este de : 430.000 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 50.000 euro,

Data limita de depunere a proiectelor : 16.02.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele solicitantilor se vor depune la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura  M4/6 A Sprijin forfetar pentruinvestitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE, elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana :

Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .

 

ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA CASTRA TRAIANA

LANSARE APEL DE SELECTIE DE PROIECTE

M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M4 – 1/29.12.2017 – 07.02.2018

Data publicării: 29.12.2017

Numărul anunțului: A3 741/11.12.2017

Asociaţia GAL CASTRA TRAIANA anunţă lansarea, în perioada 29 DECEMBRIE 2017 – 7 FEBRUARIE 2018, a primei sesiuni de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M4/6 A Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE. (Descarca anunt integral, anunt simplificat, Ghidul Solicitantului pentru M4/6A, Fisa Masurii, Fise de verificare si evaluare, Cererea de Finantare, Anexe). Puteti descarca Cererea de Finantare si in format arhivat (winrar) de aici.

Data lansarii apelului de selectie : 29.12.2017

Beneficiari eligibili: Beneficiari directi

  • Societati comerciale din categoria de micro-intreprinderi si intreprinderilor mici,   care isi diversifica activitatea  in sectorul  non- agricol prin propunerea de activitati pe care nu le-au mai desfasurat pana la data depunerii proiectului, precum si cele care infiinteaza activitati non- agricole pentru prima data -micro-intreprinderi si intreprinderi mici noi, infiintate in anul depunerii proiectului sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfasurat activitati pana in momentul depunerii acestuia (start-ups).
  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati neagricole pentru prima data, autorizati cu statut minim de PFA.

Atentie ! Important !

Micro‐intreprinderile si intreprinderile mici, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start‐up) trebuie sa fie inregistrate la ONRC si sa‐si desfasoare activitatea in teritoriul GAL „CASTRA TRAIANA”.

Sediul social și punctul/punctele de lucru unde isi desfasoara activitatea prin proiect trebuie să fie situate în teritoriul GAL

Fondul disponibil : fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte - respectiv valoarea publica totala (FEADR + contributii nationale ) este de : 430.000 euro.

Valoarea maxima eligibila nerambursabila / proiect este de 50.000 euro,

Data limita de depunere a proiectelor : 07.02.2018

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele : Dosarele solicitantilor se vor depune la secretariatul Asociatiei Grupul de Actiune Locala CASTRA TRAIANA din orasul Brezoi, strada Lotrului nr. 42, jud. Valcea sau la sediul Asociatiei GAL din satul Sambotin , Com. Daesti, jud. Valcea, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00. Informatii mai detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului pentru masura  M4/6 A Sprijin forfetar pentruinvestitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE ACȚIUNE LOCALĂ în  VEDEREA ÎNFIINȚĂRII  DE ACTIVITĂȚI  NON-AGRICOLE, elaborat de GAL, disponibil pe www.gal-castra-traiana.ro

Date de contact GAL Castra Traiana :

Pentru a afla mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi pagina noastră de internet: www.gal-castra-traiana.ro. Detalii referitoare la desfăşurarea sesiunii puteţi obtine si la numărul de telefon: 0758.223.227 sau pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., dar şi la sediul GAL Castra Traiana din Comuna Daesti, Sat Sambotin de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00, sau si la sediul Sucursalei Grupului de Acțiune Locală Castra Traiana din localitatea Brezoi, str. Lotrului nr. 42, jud. Valcea de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-14.00 unde puteţi solicita in mod gratuit informații detaliate despre măsura si ghidul masurii, in format tiparit sau electronic .