GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru M1/6B "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" - doar pentru infrastructura sociala sesiunea 2 (descarca aici)

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Anuntul scurt (descarca aici) si anuntul detaliat (descarca aici) de lansare a apelului

2. Cererea de Finantare arhivata winrar (descarca aici).

3. Fisa Masurii M1/6B - (descarca aici)

4. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca arhiva aici)

5. Alte anexe necesare (descarca arhiva aici)

6. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de plata la nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M1/6B - doar pentru infrastructura sociala sesiunea 2 (descarca aici)

GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru masura M1/6B. "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" (fara infrastructura sociala) sesiunea II. Acesta poate fi descarcat aici

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Anuntul simplificat (descarca aici) si anuntul detaliat (descarca aici) de lansare a apelului

2. Cererea de Finantare arhivata winrar (descarca aici).

3. Fisa Masurii M1/6B - (descarca aici)

4. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca arhiva aici)

5. Alte anexe necesare (descarca arhiva aici). 

6. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de plata la nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M1/6B. "Îmbunătătirea competitivitătii zonei GAL prin investitii, în vederea îmbunătătirii mediului de viată, inclusiv prin îmbunătățirea securității cetățenilor și a descurajării actelor de vandalism, violențe sau furturi" (fara infrastructura sociala) sesiunea II. Descarca aici. 

GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru masura M6/2A "Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul pomicol sau zootehnic". Acesta poate fi descarcat aici

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Anuntul simplificat (descarca aici) si anuntul detaliat (descarca aici) de lansare a apelului

2. Cererea de Finantare arhivata winrar (descarca aici).

3. Fisa Masurii M6/2A - (descarca aici)

4. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca arhiva aici)

5. Alte anexe necesare (doua volume arhivate). Prima parte poate fi descarcata aici. A doua parte poate fi descarcata aici

6. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de plata la nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M6/2A "Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul pomicol sau zootehnic" (descarca aici)

GAL Castra Traiana publica Ghidul Solicitantului pentru M2/6A. "Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL" (descarca aici) sesiunea II.

Totodata, sunt publicate urmatoarele:

1. Anuntul simplificat (descarca aici) si anuntul detaliat (descarca aici) de lansare a apelului

2. Cererea de Finantare arhivata winrar (descarca aici).

3. Fisa Masurii M2/6A - (descarca aici)

4. Fisele de verificare si evaluare a criteriilor de selectie (descarca arhiva aici)

5. Alte anexe necesare (descarca aici).

6. Procedura de evaluare, selectie, contestatii si verificare cereri de plata la nivelul Asociatiei GAL Castra Traiana pentru M2/6A. "Inființarea, restructurarea si dezvoltarea sectoarelor de producție și servicii pentru sectorul neagricol de pe teritoriul GAL" (descarca aici)

Subcategorii